Welkom, fijn dat u ons gevonden heeft!

DamesSociëteit Gemert is een open en onafhankelijke vereniging, toegankelijk voor alle vrouwen ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Wij bieden een ontmoetingsplaats voor alle vrouwen. Wij staan open voor de wereld om ons heen waarin de positie van de vrouw onze speciale aandacht heeft. Binnen onze sociëteit vinden vrouwen aandacht voor elkaar, verbondenheid en saamhorigheid.
Onze vereniging biedt de leden een inspirerend en uitdagend programma op het gebied van maatschappelijke, sociaal-culturele, kunstzinnige en medische onderwerpen.
Bepaalde activiteiten zijn tegen een vergoeding ook voor niet-leden toegankelijk, zowel voor vrouwen als voor mannen.

Via de tabbladen in het menu kunt u informatie opvragen en heeft u de mogelijkheid om u aan te melden als lid.